Zloraba kontejnerjev za etažno lastnino predstavlja nevarnost

Kondominijski kontejnerji lahko ob zlorabi povečajo škodo zaradi požara. Razumeti

etažna koša za smeti

Kontejnerji za slabo dodeljeno etažno lastnino lahko ogrozijo vse najemnike. Ko so etažna etaža postavljena na stopnice in hodnike za zasilni izhod, lahko ogrozijo življenje prebivalcev. Odlagališča poleg tega, da ovirajo prehod v primeru požara, vsebujejo vnetljive materiale, kot so nekatere vrste plastike in plini, ki nastanejo pri razgradnji organskih odpadkov.

  • Poznati vrste plastike
  • Spoznajte plin metana

Zaviranje širjenja ognja je eden od načinov za zmanjšanje škode za ljudi, okolje in premoženje; v nekaterih državah pa je po zakonu to dolžnost.

V primeru Sao Paula, na primer, tehnično pravilo št. 11/2011 gasilcev, ki je v skladu z državno uredbo št. 56,819 / 2011, prepoveduje dodelitev predmetov, kot so odlagališča na stopnicah za zasilni izhod in hodniki v etažni lastnini in drugi kolektivne zgradbe.

  • Selektivna zbirka v etažni lastnini: kako jo izvesti

Prepoved odlagališč na etažni etaži

Ni treba čakati, da bo zakon prepovedal odlagališča na stopnicah etažne lastnine, da bi se izognili tej vrsti tveganja.

Tudi če v vaši državi takšne prepovedi ni, je pomembno spodbuditi sprejetje ukrepov za preprečevanje požarov, vključno s pogovorom z upravnikom etažne lastnine ali upravnikom etažne lastnine in najemniki o pomembnosti teh ukrepov.

Med glavnimi ukrepi za povečanje varnosti etažne lastnine so: zagotavljanje varnega zapuščanja uporabnikov stavbe in ogroženih površin; ovirajo širjenje ognja; zagotoviti sredstva za nadzor in gašenje požara; omogočiti dostop do operacij gasilcev; omogočajo enostaven pretok za vse stanovalce v stavbi; zagotoviti odblokiranje vseh nadstropij; med ostalimi.

  • Selektivno zbiranje organskih odpadkov: kako to storiti

Kljub temu, da likvidacijski upravitelj skrbi za pravilne ukrepe in odstranitev smetnjakov iz etažne lastnine na stopnicah in drugih zasilnih izhodih, je nekaterim prebivalcem morda neprijetno zaradi sprememb.

Zato je treba prebivalce poleg odstranjevanja odlagališč s etažnega stopnišča opozoriti tudi na pomen tega ukrepa.

Še posebej zato, ker če pride do požara in se dokaže nepravilnost pri preprečevanju požarov, obstaja možnost, da zavarovalnica ne plača potrebnih reform.

Potrebno je načrtovanje, proučitev najprimernejšega mesta za odlaganje odlagališč, komunikacija s prebivalci in usposabljanje zaposlenih, da se tudi ti prilagodijo spremembam.

Potrebujete pomoč?

Možno je najeti svetovalna podjetja, specializirana za pripravo projektov za izvajanje sistemov ravnanja z odpadki. Ta podjetja izvedejo diagnozo kraja in razvijejo projekt za prilagoditev potrebne infrastrukture glede na zahteve etažne lastnine. Poleg tega obstajajo podjetja, ki se usposabljajo in predavajo, da prikažejo postopke projekta ravnanja z odpadki in spodbujajo okoljsko ozaveščenost vseh vpletenih.

Instituto Muda je eno od podjetij, ki ponujajo to storitev in tudi tedensko izvaja selektivno zbiranje, s čimer zagotavlja recikliranje materialov, namenjenih reciklažnim zadrugam, registriranim v mestu, kar ustvarja dohodek in pozitiven družbeni učinek.

Če vas zanima delo Instituto Muda, izpolnite spodnji obrazec, da boste prejeli ponudbo za izvedbo storitve v vaši etažni lastnini ali podjetju: